Osnova přezkoušení

Základní kurz obsluh manipulačních vozíku

BOZP Firma MOPE s.r.o. nabízí také služby v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.